Nikus_valokuvaaja

Yrityksen visuaalinen ilme koostuu monista osatekijöistä, ja varsinkin jos brändäys on onnistunut erottuu yritys edukseen massasta. Visuaalinen ilme ja brändi ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Toimiessaan molemmat luovat sen täydellisen kokonaisuuden mitä yrityksenne on, mitä se edustaa, ja pysähtyykö asiakas kohdallanne.

Visuaaliseen ilmeeseen kuuluu mm. fontti, värit kuin logokin, ja kuvat. Näiden kokonaisuus vahvistaa sitä mielikuvaa mitä yrityksestänne haluaa luoda, ja se onkin usein pitkällisen ajatustyön takana. Kuvat ovat nykyään isossa roolissa, ja niiden kohdalla kannattaakin miettiä kertovatko ne teidän tarinaanne, luovatko ne teidännäköisiä mielikuvia ja onko kokonaisuus hallinnassa? Pohjautuuko kuvat ja visuaalinen ilme vahvasti brändinne ytimeen? Näkyykö yrityksenne arvot myös visuaalisessa ilmeessä?

Vaikka vuosi ei olekkaan vielä lopussa keräsin tätä vuotta jo hieman kokoon portfolion muodossa, oman yritykseni visuaalista ilmettä silmällä pitäen.

Haluan portfoliollani kertoa kuluneesta vuodesta, tuoda esille ne oman yritykseni arvot ja koota samoihin kansiin tämän hetkinen ilme. Tämäkin osa on valokuvaajalle tärkeä, oman työnsä arviointi kuviaan läpikäymällä suuntakin jälleen kirkastuu, ajatukset selkiintyy ensi vuoden tavoitteista ja mitä sinne pääseminen vaatii, teknillisesti, ajallisesti ja panostuksellisesti. Ilman tavoitteita se konkreettinen edistyminen jääkin helposti huomaamatta. Ja tekemättä. Itselleni visuaalisen ilmeen tarkastelu helpottuu tätä kautta, mutta keinoja on toki monia.

Niin itselleni kuin yritykselleni ekologisuus, luonnonläheisyys ja kestävyys ovat tärkeitä arvoja, ja suosin aina mahdollisuuksien mukaan kotimaisia ja paikallisia, kestävällä pohjalla toimivia yhteistyökumppaneita. Koen itseni onnekkaaksi kun pääsen toimimaan niin monen mahtavan yrityksen, järjestön ja henkilön kanssa, pääsen palvelemaan, luomaan ja tekemään laajalla skaalalla kuvia, videoita, luomaan tunnelmia ja kertomaan tarinoita, ja auttamaan heidän visuaalisen ilmeen suunnassa.